(1)
متعب عيدان الربيعي م. د. ع. ا. . The Lebanese Position on the Zionist Settlement Project until 1948 (Intellectual and Popular Elites Model). Mustansiriyah.J.Sci.Edu 2020, 20, 405-426.