A. Karim , D., & Falih Nasser, E. . (2020). مقارنه بين الأخفاء في مناطق الزاويا والمناطق بين الزويا بأستخدام خصائص مناطق كاشف الزاؤيه السريع. Mustansiriyah Journal for Sciences and Education, 18(3), 225-238. Retrieved from https://edumag.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/mjse/article/view/297