A. Karim , D. and Falih Nasser, E. . (2020) “مقارنه بين الأخفاء في مناطق الزاويا والمناطق بين الزويا بأستخدام خصائص مناطق كاشف الزاؤيه السريع”, Mustansiriyah Journal for Sciences and Education, 18(3), pp. 225-238. Available at: https://edumag.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/mjse/article/view/297 (Accessed: 20October2021).