Mothana Yossef Hamade. "التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في كتاب تفسير الشعراوي". مجلة المستنصرية للعلوم والتربية, م 23, عدد 1, فبراير، 2022, ص 39-53, doi:10.47831/mjse.v23i1.1075.