A. Karim , D., and E. . Falih Nasser. “مقارنه بين الأخفاء في مناطق الزاويا والمناطق بين الزويا بأستخدام خصائص مناطق كاشف الزاؤيه السريع”. Mustansiriyah Journal for Sciences and Education, vol. 18, no. 3, Sept. 2020, pp. 225-38, https://edumag.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/mjse/article/view/297.