A. Karim , Dr.Abdulameer, and Ekhlas Falih Nasser. “مقارنه بين الأخفاء في مناطق الزاويا والمناطق بين الزويا بأستخدام خصائص مناطق كاشف الزاؤيه السريع”. Mustansiriyah Journal for Sciences and Education 18, no. 3 (September 20, 2020): 225-238. Accessed October 20, 2021. https://edumag.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/mjse/article/view/297.